Lam­pa lawowa

29 maja&5b16p;2020

 

Jak zro­bić swo­ją wła­sną lam­pę lawo­wą? Odpo­wiedź naj­dzie­cie w tym krót­kim fil­mie instruktarzowym.

Miłe­go oglą­da­nia i miłej zabawy.

 

 

Janusz Nice­wicz

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy