ANTYSTRESOWY GNIOTEK

ANTYSTRESOWY GNIOTEK

ANTYSTRESOWY GNIOTEK Poziom trud­no­ści: ** Krót­ki opis: Wyko­naj zabaw­kę, któ­ra ukoi Two­je nerwy.     Stres to nie­przy­jem­ny i jed­no­cze­śnie nie­odzow­ny ele­ment nasze­go życia. Choć naukow­cy są zgod­ni, że stres...