Skle­ja­my mode­le — część 1

26 marca&3b30p;2020

 

Zada­nie jest banal­nie proste.

  1. Wydru­ko­wać obraz­ki na kart­kach A4.
  2. Zagiąć “skrzy­deł­ka”.
  3. Skle­ić.
  4. Cie­szyć oko 🙂
  5. Poszu­kać infor­ma­cji o obiek­tach, któ­re repre­zen­tu­ją modele.

 

 

Moni­ka Maślaniec

Naj­now­sze komentarze

    0 komentarzy